Stäng

INFORMATION OM ELCYKELPREMIEN

Privatpersoner över 18 år som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel kan from i år ansöka om en premie/bidrag på 25% av elcykelns belopp, upp till en maxgräns på 10.000 kr.
Bidraget gäller 1 gång/person. 

Köper du en elcykel som kostar 19 995:- får du således tillbaka 4 998:- i premie. 

Det här gäller för elfordonspremien:

  • Premien riktar sig mot privatpersoner som fyllt 18 år. 
  • Premien kan användas en gång per person.
  • Premien avser köp av elcykel, elmoped eller elmotorcykel
  • Premien omfattar inte segway, elsparkcykel eller hoverboard.
  • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller annan handling.
  • Elcykeln ska vara ce-märkt.
  • Elmoped och elmotorcykel måste ha fordonsintyget CoC.
  • Premien motsvarar 25% av inköpspriset (inklusive moms) med ett maxbelopp om 10 000 kr.
  • Premien kan sökas från och med 1 februari 2018, senast 6 månader efter inköpstillfället.
  • Bidraget gäller retroaktivt från 20 september 2017.

Gör din premieansökan Naturvårdsverket

>> Se hela elcykelsortimenetet här